Nieuw Zuid is hét wijkgerichte project in Harlingen voor en door bewoners. Wij organiseren doe- en ontmoetingsactiviteiten en bieden brede dagbestedingsvoorzieningen. Tegelijkertijd leggen wij verbinding met allerlei andere Harlinger initiatieven.

De gemeente Harlingen geeft met Nieuw Zuid bewoners en organisaties de gelegenheid om in en om gebouw Nieuw Zuid activiteiten te ontwikkelen die ten goede komen aan de wijk.

De Skûle Welzijn is door de gemeente aangewezen als kwartiermaker. Zij worden geholpen door vrijwilligers en organisaties in het sociale domein. Wijkbewoners en andere belangstellenden worden uitgenodigd om actief mee te doen. Het werkt zo: je komt met ideeën en samen bekijken we of we die kunnen realiseren. Daarna kan van je idee een plan gemaakt worden. Het is de bedoeling zo’n plan uit te voeren met hulp van vrijwilligers en tot een succesvolle activiteit te maken.

Heb jij een idee? Kom eens langs en bespreek het! Of stuur anders alvast een bericht via ons contactformulier

over ons

VOORTGANGSVERSLAG

Nieuw Zuid is in 2017 opgestart. Sindsdien is er veel gebeurd.
Lees het verslag over deze periode: Voortgangsverslag Nieuw Zuid (25/11/2020)

NIEUWSBRIEF

Wij maken 6 maal per jaar een nieuwsbrief. Deze bezorgen wij huis-aan-huis in de wijk. Heeft u hem ondanks onze zorgvuldigheid niet gekregen? Of woont u buiten ons verspreidingsgebied? Wij hebben altijd een aantal exemplaren voor u klaarliggen in Gebouw Nieuw Zuid!

LEES ONZE NIEUWSBRIEF DIGITAAL:
2017 februari
2017 april
2017 juli
2017 september
2017 november
2018 januari

2018 maart
2018 mei
2018 juli
2018 oktober
2018 november
2019 januari
2019 maart
2019 mei
2019 juli
2019 september
2019 november
2020 januari
2020 maart
2020 juli
2020 september
2020 november
2021 juni

LINKS

De Skûle Welzijn

De Skûle is een regionale instelling voor sociaal cultureel werk en samenlevingsopbouw met een breed aanbod aan welzijnsactiviteiten. Ze vinden en verbinden burger en buurt, jong en oud, mensen in hun kwetsbaarheid en kracht.
De Skûle signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hier op in. Hun werkgebied: Het Bildt, Menaldumadeel, Franekeradeel, Harlingen, de regio Noordwest Friesland. www.deskule.nl

Gebiedsteam Harlingen

Het Gebiedsteam Harlingen is er voor iedereen en alle leeftijden in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. Bij hen kun je terecht met al je vragen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen.
De medewerkers in het gebiedsteam Harlingen hebben veel kennis en ervaring op het gebied van zorg, welzijn en inkomen. Lees meer over het gebiedsteam op www.harlingen.nl